Despacho Torres Díaz e Cia S. L. P. • +34 981 12 10 86 • despacho@abogadostorresdiaz.com
  • es
  • gl

María del Pilar Cortizo Mella

María del Pilar Cortizo Mella
Avogada

María del Pilar Cortizo Mella

Avogada

P:

María del Pilar Cortizo Mella – Avogada

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.

Exercicio libre da profesión dende 1984. Adscrita ao Ilustre Colexio de Avogados da Coruña dende 1984 (Colexiada número 832) e ao de Madrid dende 1993 (Colexiada número 54.594). Forma parte da Xunta de Goberno do Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña dende o ano 2010, así como da Comisión de Mediación colexial.

É Académica Correspondente da Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. Conta con experiencia en materia mercantil e concursal; Administradora Concursal e persoa física representante da sociedade concursal Torres Díaz Sanjurjo y Barral, S. L. P en diversos procedementos concursais.

Inscrita no Rexistro de Mediadores e no Servizo de Mediación (ICACOR.MEDIA), ambos do Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña.