Despacho Torres Díaz e Cia S. L. P. • +34 981 12 10 86 • despacho@abogadostorresdiaz.com
  • es
  • gl

Privacidade

Política de Privacidade

De conformidade coas disposicións legalmente establecidas no noso ordenamento xurídico e en pleno cumprimento das mesmas, informamos que os datos de carácter persoal recollidos con motivo da relación profesional con este Despacho, serán tratados coa debida dilixencia e seguridade que a profesión comporta, cuxa finalidade  estará orientada  ao desenvolvemento da lóxica prestación de servizos e ao cumprimento das obrigas legais de DESPACHO TORRES DIAZ Y CIA S. L. P.

 Así mesmo, poñemos no seu coñecemento que os datos de carácter persoal por vostede proporcionados, quedan vinculados a unha relación que supón a cesión dos mesmos a órganos, entidades e profesionais, que por motivo do mantemento e desenvolvemento da prestación de servizos correspondente, e para a súa tramitación e execución tiveran ou puideran ter coñecemento deles, outorgándolles, do mesmo xeito, todas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa legalmente esixidas en función do nivel dos datos, a fin de garantir a seguridade dos mesmos.

Sendo vostede titular de dereitos recoñecidos na normativa vixente en materia de protección de datos, poderá exercelos, dirixíndose ao enderezo do Responsable do Ficheiro: DESPACHO TORRES DIAZ Y CIA S. L. P.,  C/Federico Tapia Nº 7-9  1º Dereita, 15005, A Coruña ou ao enderezo de  correo electrónico: despacho@abogadostorresdiaz.com.